5 Φεβρουαρίου, 2010

5 Φεβρουαρίου, 2010

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου» ade0432010.pdf

05/02/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/02/2010 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/02/2010.pdf ( pdf 0 KB)