26 Φεβρουαρίου, 2010

26 Φεβρουαρίου, 2010

26/02/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2010 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Μαρτίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2010.pdf ( pdf 0 KB)

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Πρωτοκόλλου». a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Πρωτοκόλλου». ade3402010.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.518,72 € για εξόφληση δαπάνης έτους 2009 που αφορά την προμήθεια γάλακτος υπέρ του δικαιούχου Ε. Δ. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.518,72 € για εξόφληση δαπάνης έτους 2009 που αφορά την προμήθεια γάλακτος υπέρ του δικαιούχου Ε. Δ. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ade3482010.pdf

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης» a

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης» ade3742010.pdf

Εξέταση ένστασης των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες “ITCS. COM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 341/29-6-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων» a

Εξέταση ένστασης των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες “ITCS. COM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.