26 Φεβρουαρίου, 2010

26 Φεβρουαρίου, 2010

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών» a

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών» ade3752010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης ade3732010.pdf

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης» a

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης» ade3722010.pdf

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό πλάτους οδοστρώματος, θέσεων στάθμευσης οχημάτων, πλάτους πεζοδρομιών – ποδηλατόδρομου της οδού Πολυτέκνων για την εκτέλεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ από τον ΑΣΔΑ a

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό πλάτους οδοστρώματος, θέσεων στάθμευσης οχημάτων, πλάτους πεζοδρομιών – ποδηλατόδρομου της οδού Πολυτέκνων για την εκτέλεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ