31 Μαρτίου, 2010

31 Μαρτίου, 2010

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανάκληση απόφασης σφράγισης a

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανάκληση απόφασης σφράγισης. ADE1772010.pdf

31/03/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ a

O Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, συμμετείχε στη Συνάντησης Εργασίας των Φορέων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 στο Ζάππειο Μέγαρο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.pdf ( pdf 0 KB)