16 Απριλίου, 2010

16 Απριλίου, 2010

16/04/2010 Δημόσια διαβούλευση μελέτης για την προμήθεια τρένου αναψυχής a

Παραθέτουμε για δημόσια διαβούλευση τα στοιχεία μελέτης που αφορά την προμήθεια τρένου αναψυχής για το Δήμο Ιλίου.Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες είκοσι τέσσερα Euro και εβδομήντα εννέα λεπτά (157.024,76 ευρώ) επί πλέον Φ.Π.Α. 21%.Αναμένουμε τις απόψεις σας στα τηλέφωνα:213.2030.183, 213.2030.168 και στο e-mail:texniki@ilion.gr <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Δημόσια διαβούλευση μελέτης για την […]

16/04/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/04/2010 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22η Απριλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/04/2010.pdf ( pdf 0 KB)

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-4-2010 αγωγής του Γρ. Παναγιωτόπουλου κατά Δήμου Ιλίου a

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-4-2010 αγωγής του

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διάτρητου στόρι για τη Δημοτική Αστυνομία» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διάτρητου στόρι για τη Δημοτική Αστυνομία» ade2072010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φωτεινών επιγραφών και αυτοκόλλητων για τα κτίρια «Χαμόγελο του παιδιού» κα ΑΜΕΑ στο Ίλιον» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φωτεινών επιγραφών και αυτοκόλλητων για τα κτίρια «Χαμόγελο του παιδιού» κα ΑΜΕΑ στο Ίλιον» ade2082010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια δύο οικίσκων για πιλοτική λειτουργία Δημοτικών Περιφερειακών γραφείων πληροφόρησης» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια δύο οικίσκων για πιλοτική λειτουργία Δημοτικών Περιφερειακών γραφείων πληροφόρησης» ade2102010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το έτος 2010» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το έτος 2010» ade2112010.pdf