24 Ιουνίου, 2010

24 Ιουνίου, 2010

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΠΑΣ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

24/06/2010 Ενστάσεις επί της μοριοδότησης a

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2010 – 2011 στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.pdf ( pdf 35 KB)