28 Ιουλίου, 2010

28 Ιουλίου, 2010

Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ιλίου, Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου (ΔΕΚΑ Ιλίου) και Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου a

Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ιλίου, Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου (ΔΕΚΑ Ιλίου) και Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου adspk1532010.pdf

28/07/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ a

Οι  Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους για το νέο σχολικό έτος την 01-09-2010, ως εξής: Την 01-09-2010 θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός των Σταθμών.Στις 02-09-2010 οι Σταθμοί θα δεχθούν τους γονείς (9-12 π.μ.) που επιθυμούν να έχουν γνωριμία με τους χώρους φιλοξενίας των παιδιών.Από 03-09-2010 θα αρχίσει η φιλοξενία των παιδιών […]