3 Αυγούστου, 2010

3 Αυγούστου, 2010

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 16/20-1-2010 (με αρ.πρωτ. 210/26-1-2010) που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου – Μαρτίου –Απριλίου a

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 16/20-1-2010 (με αρ.πρωτ. 210/26-1-2010) που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια