30 Αυγούστου, 2010

30 Αυγούστου, 2010

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης». a

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης». ADE4542010.pdf

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης». a

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης». ADE4532010.pdf

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ». a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ». ADE4522010.pdf

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/10». a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/10». ADE4512010.pdf

Λήψη απόφασης για όσον αφορά τον χώρο τοποθέτησης δύο (2) οικίσκων για την λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Γραφείων Πληροφόρησης. a

Λήψη απόφασης για όσον αφορά τον χώρο τοποθέτησης δύο (2) οικίσκων για την λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Γραφείων Πληροφόρησης ADE4502010.pdf