30 Σεπτεμβρίου, 2010

30 Σεπτεμβρίου, 2010

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ade5052010.pdf

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ & ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010» a

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ & ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 460/10-9-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορροφητικής σκούπας» a

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 460/10-9-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορροφητικής

Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου» a

Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου» ade5002010.pdf

30/09/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/10/2010 a

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 06η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της 22-07-2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, στην οποία θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:            Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής […]