4 Οκτωβρίου, 2010

4 Οκτωβρίου, 2010

04/10/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ « ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ a

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2010 Ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου για το Ν.Π.Δ.Δ. ” Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου “, στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π. , στα τμήματα του Ν.Π. και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου.Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, […]

04/10/2010 Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου a

Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου, μέσα από τα Δημοτικά του Ιατρεία και σε συνεργασία με τους εθελοντές οδοντιάτρους κ. Ζέρβα Φώτη, κ. Πατεργιαννάκη Στέλιο, κα Σταυροπούλου Κατερίνα και κ. Φουντούλη Σπύρο, υλοποιεί Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ιλίου, το οποίο ξεκινά από τις […]

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 2.210,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση των αθλητικών χώρων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 2.210,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση των αθλητικών χώρων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ADSDAO_1222010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 3.300,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των αθλητικών χώρων και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 3.300,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των αθλητικών χώρων και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ADSDAO_1232010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 3.936,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια κλιματιστικών για το Γυμναστήριο της Παλατιανής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 3.936,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια κλιματιστικών για το Γυμναστήριο της Παλατιανής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ADSDAO_1242010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ADSDAO_1252010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ADSDAO_1262010.pdf

Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 5.000,00 ευρώ, για την έκτακτη επισκευή θερμάνσεως και κλιματισμού των αθλητικών χώρων και αξιολόγηση προσφορών a

Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 5.000,00 ευρώ, για την έκτακτη επισκευή θερμάνσεως και κλιματισμού των αθλητικών χώρων και αξιολόγηση προσφορών ADSDAO_1312010.pdf

Έγκριση για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του Δ.Α.Ο. Ιλίου και την καθιέρωση απασχόλησης των εργαζομένων του Δ.Α.Ο. Ιλίου κατά το Σάββατο , την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες για το έτος 2011. a

Έγκριση για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του Δ.Α.Ο. Ιλίου και την καθιέρωση απασχόλησης των εργαζομένων του Δ.Α.Ο. Ιλίου κατά το Σάββατο , την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές