6 Οκτωβρίου, 2010

6 Οκτωβρίου, 2010

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ade5092010.pdf

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου» ade5132010.pdf