5 Νοεμβρίου, 2010

5 Νοεμβρίου, 2010

Ακύρωση διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης a

Ακύρωση διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για  την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και επανάληψης του με τροποποιήσεις των όρων διακήρυξης και της μελέτης ade5732010.pdf

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη». a

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη». adspk1832010.pdf

Έγκριση καταλόγου βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών του Πολιτιστικού Κέντρου και έγκριση πίστωσης 14.900,00€ για προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών. a

Έγκριση καταλόγου βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών του Πολιτιστικού Κέντρου και έγκριση πίστωσης 14.900,00€ για προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών. adspk1842010.pdf

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές : του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου. a

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές :                -Μάθε παιδί μου γράμματα και                -BLACK ΜΠΕΕΕ…… του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 &

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2010. a

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2010. adspk18620101.pdf

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων και αφισών για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/12/2010. a

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων και αφισών για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/12/2010. adspk1872010.pdf