5 Νοεμβρίου, 2010

5 Νοεμβρίου, 2010

Εξέταση πρότασης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Παππού Δάφνης για την πρόσληψη των καθηγητών που θα διδάξουν στο Ωδείο για το σχολικό έτος 2010-2011. a

Εξέταση πρότασης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Παππού Δάφνης για την πρόσληψη των καθηγητών που θα διδάξουν στο Ωδείο για το σχολικό έτος 2010-2011.

Eξέταση πρότασης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Παππού Δάφνης να επιτραπεί στους Κορυφαίους Μουσικούς της Φιλαρμονικής να διδάξουν στο Ωδείο a

Eξέταση πρότασης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Παππού Δάφνης να επιτραπεί στους Κορυφαίους Μουσικούς της Φιλαρμονικής να διδάξουν στο Ωδείο adspk2082010.pdf