18 Νοεμβρίου, 2010

18 Νοεμβρίου, 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια – κατασκευή δύο ξύλινες ράμπες για τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου και δύο ξύλινες πόρτες για τα επιμορφωτικά τμήματα στο χώρο της οδού Μελίκης κ.λ.π. a

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια – κατασκευή δύο ξύλινες ράμπες για τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου και δύο ξύλινες πόρτες για τα επιμορφωτικά τμήματα

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για ενοικίαση καθισμάτων – τραπεζιών –τραπεζομάντηλα, για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του καλλιτεχνικού καφενείου στις 19/12/2010. a

Έγκριση πίστωσης 800,00€ για ενοικίαση καθισμάτων – τραπεζιών – τραπεζομάντηλα, για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του καλλιτεχνικού καφενείου στις 19/12/2010. adspk2192010.pdf