16 Δεκεμβρίου, 2010

16 Δεκεμβρίου, 2010

408/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ οικονομικού έτους 2010 ads4082010.pdf

406/2010 – Έγκριση πίστωσης ποσού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)» a

Έγκριση πίστωσης ποσού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)» ads4062010.pdf

403/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/10 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ