4 Ιανουαρίου, 2011

4 Ιανουαρίου, 2011

04/01/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/01/2011 a

Δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση της 2ας Ιανουαρίου 2011 επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κάλχου 48-50) στις 9.1.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή:1.     Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου2.     Των μελών της […]