31 Ιανουαρίου, 2011

31 Ιανουαρίου, 2011

Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 2.460,31 ευρώ, για την εργασία: «Αντικατάσταση τμήματος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου» και ανάθεση της εργασίας a

Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 2.460,31 ευρώ, για την εργασία:  «Αντικατάσταση τμήματος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου» και ανάθεση της εργασίας adsdao_062011.pdf

Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των τραπεζών του Δήμου & των Νομικών Προσώπων a

Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των τραπεζών του Δήμου & των Νομικών Προσώπων