1 Φεβρουαρίου, 2011

1 Φεβρουαρίου, 2011

01/02/2011 Σύνθεση Δ.Σ., Αντιδημάρχων και Επιτροπών a

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ζενέτος Νικόλαος, Δήμαρχος Ιλίου Πρόεδρος Δ.Σ. Κουκουβίνος Δημήτριος.Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κακούρης Αντώνης.Γραμματέας Δ.Σ. Γραμμένου Μαρία.  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Π.Βομπιράκη Νικολέττα, τηλ. 213 2030 181, με τις εξής αρμοδιότητες:Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.1.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.2.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).3.    Την συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των […]