4 Μαρτίου, 2011

4 Μαρτίου, 2011

04/03/2011 Απόφαση 83/2011 a

            Συμπληρώνουμε την υπ΄ αρ. 8/954/2011 απόφασή μας αναθέτοντας στον αντιδήμαρχο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των αντιστοίχων οργανικών μονάδων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που του ανετέθησαν με την εν λόγω απόφαση.          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και […]

04/03/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/03/2011 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/03/2011.pdf ( pdf 78 KB)

04/03/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/03/2011 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/03/2011.pdf ( pdf 82 KB)

04/03/2011 Ματαιώνεται η εκδήλωση “Κούλουμα 2011” a

Λόγω της πρόβλεψης για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ματαιώνεται η εκδήλωση «Κούλουμα 2011» που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Ιλίου να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» την Καθαρά Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Ματαίωση εκδήλωσης “Κούλουμα 2011”.pdf ( pdf 41 KB)