26 Μαΐου, 2011

26 Μαΐου, 2011

26/05/2011 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011 a

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011 προκήρυξης του Δήμου Ιλίου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού εργασίας. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011 – Κατάταξη.pdf ( pdf 38 KB) Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011 – Διοριστέοι.pdf ( pdf 21 KB)

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.3463/06, για εκποίηση – καταστροφή κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία για το έτος 2011 a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.3463/06, για εκποίηση – καταστροφή κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία για το έτος

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών,υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών» για το έτος 2011 a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών,υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών» για το έτος 2011 adsdhkepa52011.pdf

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις, παρ.1,2 του άρθρου 28 και την 11389/93 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011 a

Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις, παρ.1,2 του άρθρου 28 και την 11389/93 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011 adsdhkepa62011.pdf