6 Ιουλίου, 2011

6 Ιουλίου, 2011

06/07/2011 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 a

Σύμφωνα με την 5/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011-2012. Η κατάταξη στις λίστες εγγραφών έχει γίνει με φθίνουσα σειρά, βάσει των […]