12 Ιουλίου, 2011

12 Ιουλίου, 2011

12/07/2011 ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/11 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ […]

12/07/2011 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3966/11, καθώς και το υπ΄ αρ. 27230/11 έγγραφο του ΥΠΕΣ Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης για το Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους […]