26 Οκτωβρίου, 2011

26 Οκτωβρίου, 2011

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ -ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Ιλίου a

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ -ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Ιλίου adsdhkepa1512011.pdf