26 Οκτωβρίου, 2011

26 Οκτωβρίου, 2011

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.  adsdhkepa1372011.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας και κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας και κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. adsdhkepa1492011.pdf