2 Δεκεμβρίου, 2011

2 Δεκεμβρίου, 2011

02/12/2011 Ο Δήμος Ιλίου φιλοξένησε Ευρωπαίους Εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Δια Βίου Μάθησης” Comenious a

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου φιλοξένησε 14 Ευρωπαίους Εκπαιδευτικούς από 4 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία), οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» Comenious με θέμα: «Deep Roots – Fly High». Δελτίο Τύπου για την φιλοξένια Ευρωπαίων Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Δια Βίου Μάθησης” […]