9 Δεκεμβρίου, 2011

9 Δεκεμβρίου, 2011

09/12/2011 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε σύσταση της, οριζόμενης από το άρθρο 76 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011. Για το λόγο αυτό καλούνται:Α. Φορείς της τοπικής κοινωνίας του Ιλίου, όπως ενδεικτικά μνημονεύονται κατωτέρω, να εκφράσουν εγγράφως στο Δήμο […]