21 Μαΐου, 2012

21 Μαΐου, 2012

21/05/2012 Πρόσκληση Επιλογής Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών a

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε .υλοποιούν το Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» για την υποστήριξη της πρόσβασης  των μεταναστών, στη στέγη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αντικείμενο του προγράμματος είναι: Η παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υφιστάμενες τοπικές δομές οι οποίες παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στους μετανάστες.   Σαράντα (40) επιλεγέντες διαμεσολαβητές θα […]