20 Ιουνίου, 2012

20 Ιουνίου, 2012

20/06/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ a

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εξέδωσε την  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 58.902/1/ 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,  στην Περιφέρεια Αττικής»στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»    Για την πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,συνολικά εκατόν είκοσι […]

20/06/2012 Ωράριο Γραφείου ΔΗΚΕΠΑ a

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ  ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ   101 ,  ΣΤΟ  1ο  ΟΡΟΦΟ  ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΑΠΟ 20/6/2012 – 20/7/2012 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ: 6:00μ.μ. -8:00μ.μ. ΑΠΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΛΟΓΩ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ   ΣΤΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚAMΠ.   <!—-> Έγγραφα – Πολιτιστικό Κέντρο Ωράριο Γραφείου ΔΗΚΕΠΑ (ΚΑΜΠ).pdf ( pdf 70 KB)

20/06/2012 Προκήρυξη Κοινοφελούς Εργασίας – ΚΕΚΑ Ευθύτυπος a

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 85.902/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων ενενήντα τριών (493) […]