24 Ιουλίου, 2012

24 Ιουλίου, 2012

24/07/2012 Καινοτόμος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας a

Ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 19.07.2012, εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση που αφορά την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος, με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών που τους έχει διακοπεί το ρεύμα ή απειλούνται με διακοπή και που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από το όριο της […]

24/07/2012 Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων Προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ΚΟΧ 5.902/1/2012) a

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 5.902/1/2012 εγκριθείσας από το ΑΣΕΠ ανακοίνωσης. Επίσης, τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα και: •       Στην   Ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε/ Γ.Σ.Ε.Ε, www.inegsee.gr •       στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr •       στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού», www.epanad.gov.gr     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 210 3327730   […]