26 Ιουλίου, 2012

26 Ιουλίου, 2012

26/07/2012 Συνέντευξη Δημάρχου Ιλίου στη ΝΕΤ a

Συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στην εκπομπή “Ενημέρωση στη ΝΕΤ” στις 26.07.2012 σχετικά με την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος σε οικογένειες που ζουν  κάτω από το όριο της φτώχειας.   Δείτε την συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο:   https://www.youtube.com/watch?v=5f_Hfl9j9Mk <!—->

26/07/2012 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΠΕ Ιατρός Εργασίας a

           Προβαίνουμε σήμερα την 26-07-2012 στην ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 33449/29-06-2012 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ Β41ΣΩΕΒ-ΡΛΟ) για τη σύναψη μίσθωσης έργου με 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Εργασίας για το Δήμο Ιλίου.               Το παρόν αναρτάται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 27-07-2012 […]