27 Ιουλίου, 2012

27 Ιουλίου, 2012

27/07/2012 Σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι τέσσερα άτομα. a

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. »  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ   Ανακοινώνει   Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.» ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ που εδρεύει στο Ίλιον, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστηρικτικές […]