3 Αυγούστου, 2012

3 Αυγούστου, 2012

03/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 a

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 προκήρυξης του Δήμου Ιλίου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού. Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 03-08-2012 και λήγει την 13-08-2012. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 – Κατάταξη.pdf .pdf ( pdf 42 KB) Αποτελέσματα της […]