9 Αυγούστου, 2012

9 Αυγούστου, 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.354,00€ με Φ.Π.Α. για εργασίες άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης στην κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης του Ε.Ι.Α.Α. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.354,00€ με Φ.Π.Α. για εργασίες άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης στην κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης του Ε.Ι.Α.Α. ADSDHKEPA2432012.pdf

Λήψη απόφασης για τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των επιμορφωτικών – αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το χρονικό διάστημα 2012-2013 a

Λήψη απόφασης για τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των επιμορφωτικών – αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το χρονικό διάστημα 2012-2013 ADSDHKEPA2242012.pdf

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» a

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» ADSDHKEPA2112012.pdf