28 Αυγούστου, 2012

28 Αυγούστου, 2012

28/08/2012 Δωρεάν Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού Οικογενειών Ανασφάλιστων και Μακροχρόνια Ανέργων στο Δήμο Ιλίου, από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής a

Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, ξεκινά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την 1η Σεπτεμβρίου  2012.   Σε 7 σημεία της Αθήνας – στο Ιατρείο […]

28/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 προκήρυξης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου a

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Φιλοπούλου Σταυρούλα, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και 2) Πατεράκη Σταυρούλα, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, προβαίνουμε σήμερα την 28/08/2012, στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2012 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, στο Γραφείο Διεύθυνσης […]