25 Σεπτεμβρίου, 2012

25 Σεπτεμβρίου, 2012

25/09/2012 Πρόσληψη Προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Ιλίου a

Ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου , σύμφωνα με την αριθ. οικ. 648/632/5-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά (21) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:, (1) ΠΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής, (3) ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών), (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας, (2) ΔΕ Εκπαιδευτής Διακόσμησης, (1) ΔΕ […]