17 Οκτωβρίου, 2012

17 Οκτωβρίου, 2012

17/10/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ- Προσληψη 35 ατόμων με ΣΟΧ1/2012 a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2012   για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής […]

17/10/2012 ΔΗΚΕΠΑ – Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου a

Ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου , σύμφωνα με την αριθ. οικ. 648/632/5-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατόπιν της προγενέστερης ανακοίνωσης προσλήψεων προσωπικού, με αρ. πρωτ.:2351/19-9-2012 με συμβάσεις μίσθωσης έργου και των σχετικών αποφάσεων 250/2012 και 251/2012 του Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, θα προβεί στην κάλυψη των συνολικά (13) ατόμων – […]

17/10/2012 Νέο κάλεσμα για στελέχωση των Κοινωνικών Φροντιστηρίων a

Δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η οικογένεια σήμερα, και λόγω των πολλών αιτημάτων για συμμετοχή στα Κοινωνικά Φροντιστήρια, που ήδη έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους, ο Δήμος Ιλίου καλεί εκ νέου τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν την πρωτοβουλία των «Κοινωνικών Φροντιστηρίων». Απαραίτητη προϋπόθεση, οι καθηγητές να μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά και σε σταθερή, εβδομαδιαία βάση […]

17/10/2012 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση των μνημονίων a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 11.10.2012, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση των μνημονίων:   «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη σημερινή του συνεδρίαση στις 11/10/2012, δηλώνει ότι στηρίζει την πρόταση νόμου του Κ.Κ.Ε., που προτείνει:   Την κατάργηση του Πρώτου Μνημονίου, των εφαρμοστικών […]