12 Νοεμβρίου, 2012

12 Νοεμβρίου, 2012

12/11/2012 Μείωση δημοτικών τελών για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του Δήμου Ιλίου a

Στο πλαίσιο της διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2012, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αρχής, αποφάσισε τη μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε όλες τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους για το έτος 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με στόχο την […]