7 Δεκεμβρίου, 2012

7 Δεκεμβρίου, 2012

07/12/2012 ΔΗΚΕΠΑ-Αναμόρφωση πινάκων κατάταξης της ΣΜΕ 2/2012 a

Κατόπιν της σχετικής απόφασης 21721/2012 επί αυτεπάγγελτου και κατ΄ ένσταση ελέγχου από τον ΑΣΕΠ της ειδικότητας «ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ανακοινώνουμε τον πίνακα κατάταξης αναμορφωμένο με τις σχετικές υποδείξεις <!—-> Έγγραφα – Πολιτιστικό Κέντρο Αναμόρφωση πινάκων κατάταξης της ΣΜΕ 2/2012 .zip ( zip 140 KB)

07/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2012 (ΕΙΔΙΚΗ) a

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  13η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2012 (ΕΙΔΙΚΗ).pdf ( pdf 70 KB)

07/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2012 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  13η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2012.pdf ( pdf 85 KB)

07/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/12/2012 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  13η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/12/2012.pdf ( pdf 76 KB)