23 Ιανουαρίου, 2013

23 Ιανουαρίου, 2013

23/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012 a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής- Δυτικός Περιφερειακός Τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»   Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον   Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση […]