29 Ιανουαρίου, 2013

29 Ιανουαρίου, 2013

29/01/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012 a

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής- Δυτικός Περιφερειακός Τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»   Αλλαγή στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής» (σελ. 5), διόρθωση […]

29/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 71.902/ 01 /2012 a

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ  71.902/ 01 /2012 «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δυτικό Τομέα Αττικής»στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Ο Φιλανθρωπικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός μη κερδοσκοπικός Όμιλος Εθελοντών «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά  τριάντα πέντε (35) ατόμων για την […]

29/01/2013 Σχολές Γονέων Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2013 a

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας διοργανώνει Σχολές Γονέων για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2013.   Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί) και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και […]