27 Φεβρουαρίου, 2013

27 Φεβρουαρίου, 2013

27/02/2013 Με 8.903.477€ στο ταμείο του έκλεισε ο Δήμος Ιλίου το 2012 a

Το ποσό των 8.903.477 ευρώ διαθέτει στο ταμείο του ο Δήμος Ιλίου και τα Νομικά του Πρόσωπα κλείνοντας το έτος 2012, παρά τις δραστικές μειώσεις των πόρων των Δήμων και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χρηστή και νοικοκυρεμένη διαχείριση του Δήμου Ιλίου […]