22 Μαρτίου, 2013

22 Μαρτίου, 2013

22/03/2013 Ψήφισμα σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 14.03.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου λαμβάνοντας υπόψη το θέμα των σταθμών βάσης και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας λαμβάνει ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο καταδικάζει οιαδήποτε μορφή εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας που […]

22/03/2013 Ψήφισμα σχετικά με το ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και της ΤΜΥ ΙΚΑ Ιλίου a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 14.03.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη τα τελευταία χρόνια υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Το ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι ένα από […]