27 Μαΐου, 2013

27 Μαΐου, 2013

27/05/2013 Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ΕΕΑΕ a

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος μετρήσεων των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας στη χώρα. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων βρίσκονται στη σχετική μελέτη που είναι αναρτημένη στην […]