30 Μαΐου, 2013

30 Μαΐου, 2013

30/05/2013 Προτάσεις του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ a

Κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών και των πολλαπλών μεταρρυθμίσεων, που συντελούνται στην Ελληνική Κοινωνία, οφείλουμε να επισημάνουμε τις σημαντικές επιπτώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να επιχειρήσουμε κάποιες διορθωτικές […]

30/05/2013 Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμο Ιλίου a

O Δήμος Ιλίου, ανιχνεύοντας τις εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), υπογράφοντας προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. […]