6 Αυγούστου, 2013

6 Αυγούστου, 2013

06/08/2013 Αποτελέσματα του προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ιλίου a

Ανακοινώθηκαν από τον διαχειριστικό φορέα “ΚΣΔΕΟ Έδρα” οι μοριοδοτήσεις και τα προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ιλίου. Δείτε αναλυτικά τους συνημμένους πίνακες. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις ΚΣΔΕΟ Έδρα-Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογία.pdf ( pdf 119 KB) ΚΣΔΕΟ Έδρα-Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ.pdf ( pdf 119 KB) ΚΣΔΕΟ […]