4 Σεπτεμβρίου, 2013

4 Σεπτεμβρίου, 2013

170/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 144/2013 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛΕΖΟΚ49-2Κ8) που αφορά την «λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης οικήματος και καταρτίσεως των όρων της διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου» a

ADSDHKEPA1702013.pdf