12 Σεπτεμβρίου, 2013

12 Σεπτεμβρίου, 2013

12/09/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τους Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους της πόλης a

Με γνώμονα την προάσπιση του πολιτισμού και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας η οποία ενδυναμώνει τη σχέση του ανθρώπου με την ιστορία και την παράδοση, ο Δήμος Ιλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχορηγεί με 71.000€ δεκατρείς (13) Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους της πόλης, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προκειμένου να συνεχίσουν το έργο τους, […]