19 Σεπτεμβρίου, 2013

19 Σεπτεμβρίου, 2013

19/09/2013 Προς έγκριση για χρηματοδότηση η ανάπλαση της Λεωφόρου Αγίου Νικολάου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου a

Στο πρόγραμμα  «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» κατατέθηκε προς έγκριση η πρόταση του Δήμου Ιλίου περί «Ανάπλασης, διαμόρφωσης πεζοδρομίων Λεωφόρου Αγίου Νικόλαου με κατασκευή ποδηλατοδρόμου», με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση και βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας της […]