10 Δεκεμβρίου, 2013

10 Δεκεμβρίου, 2013

10/12/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει   τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:   […]

10/12/2013 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 05.12.2013, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, στη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε να καταγγείλει την απόφαση της Γ’ Δ.Π.Ε., Αθηνών τη σχετική με αναπλήρωση της δασκάλας του 16ου Δημ. Σχολείου Ιλίου. Αντί να προχωρήσει στην άμεση κάλυψη του […]

10/12/2013 Ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιλίου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας θα ξεκινήσουν με […]