31 Ιανουαρίου, 2014

31 Ιανουαρίου, 2014

31/01/2014 Παρατείνεται η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου a

Μέχρι τις 14.02.2014 παρατείνεται η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία μ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ […]

31/01/2014 Aνακοίνωση υπ’αριθμ. 5817/31-01-2014 – (2) ΔΕ Υδραυλικών a

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 5817/31-01-2014 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών για διάρκεια δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου.   Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 01/02/2014 και λήγει την 05/02/2014. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις […]