5 Φεβρουαρίου, 2014

5 Φεβρουαρίου, 2014

05/02/2014 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 151/02-01-14 a

Προβαίνουμε σήμερα την 05-02-14 στην ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων  κατόπιν  της υπ’ αριθμ.  151/02-01-14 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 30 (τριάντα) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 06/02/14 και λήγει την 15/02/14. <!—-> Έγγραφα – Ανακοινώσεις Ανακοίνωση αρ.151/02-01-14 – Πίνακας Προσληπτέων Γυμναστών.pdf ( pdf 22 […]

05/02/2014 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Τρίτη 04.02.2014, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον Δήμο μας: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου λαμβάνοντας υπόψη το θέμα των σταθμών βάσης και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καταδικάζει οιαδήποτε μορφή εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βλάπτουν την υγεία […]