21 Φεβρουαρίου, 2014

21 Φεβρουαρίου, 2014

21/02/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/02/2014 a

Σας καλούμε σε  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/02/2014.pdf ( pdf 114 KB)

21/02/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/02/2014 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η  Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/02/2014.pdf ( pdf 126 KB)

21/02/2014 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 – 8 άτομων a

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007–2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Ιλίου.   Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 22/02/2014 και λήγει την 04/03/2014.   <!—-> Έγγραφα […]